Å bry seg er også smittsomt

Nasjonal markering på ettårsdagen for nedstengingen, og pandemien traff oss alle

Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» inviteres barnehager landet rundt til å delta på en felles nasjonal markering ett år etter at pandemien traff oss alle.

12. mars er det ett år siden Norge stengte ned. Barnehagene har siden den gang vist at de ikke bare er svært viktige for barn og familier, men også helt avgjørende for å holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang.

Ansatte i barnehager landet rundt har gjort en ekstraordinær innsats for å holde barnehager åpne, gi barn omsorg og et best mulig pedagogisk tilbud, og også ivareta smittevern. Nå ønsker barnehagene å gi anerkjennelse til alle ansatte som har gjort en ekstraordinær jobb i en krevende tid.

På ettårsdagen for nedstengingen gjennomfører vi derfor markeringen

«Å bry seg er også smittsomt».