Tilbud til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon

Hvis barnehagen er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. Reglene for hvem som skal få et tilbud er endret. Barnehagen skal nå vurdere tilbudet til det enkelte barn ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen. 

Dokumentasjonskrav

Foreldre som søker om tilbud i barnehagen,  må legge frem dokumentasjon som bekrefter at de jobber med kritiske samfunnsoppgaver eller er virksomhetskritisk personell. I tillegg bør de legge frem dokumentasjon som gjør det mulig for barnehageeier å vurdere omfanget av tilbudet.

Dette kan være:

  • Bekreftelse fra arbeidsgiver som viser hvilket behov arbeidsgiver har, for eksempel varigheten av arbeidsdag eller et skift.
  • Turnusoversikt der det er relevant.
  • Annen dokumentasjon. Dette kan være beskrivelse av reisevei eller andre særlige forhold av betydning

Det er ikke noe krav til hvordan søknaden skal utformes.

 

Les mer om hvilke barn som har rett til et tilbud i barnehagen og hvilke krav som gjelder

 

Oppdatert informasjon fra
Utdanningsdirektoratet