Nytt til barnehagestart 2021

Planlegging av barnehagestart ut i fra koronasituasjonen

Barnehager skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Barnehager må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Barnehagehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

Stortinget har vedtatt å forlenge midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 til 1. desember 2021.