Bråstad barnehage

Bråstad barnehage er en ordinær privat barnehage med en friluftsavdeling, som ble etablert i 2000. Ekorn småbarnsavdeling, barn fra 1-2 år. Bever avdeling, barn fra 2-6 år. Skautrolla friluftsavdeling, barn fra 3-6 år.

Bråstad barnehage ble etablert da skolen ble nedlagt i 2000. Nærmiljø, bedehus og misjonshus gikk sammen om å kjøpe bygget for å drifte barnehagen.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er godkjent med 169 m2, og setter rammen for max antall barn på intill 42 pr dag. Antall barn reguleres etter alder over og under 3 år, og vil normalt ligge på rundt 35-38 barn.

Barnehagen ligger fint til med skogen som nabo og gir oss gode turmuligheter uten å måtte ut i trafikken, det er ca 2 km til Stoa industriområde.

På uteområdet ble lekeapparatene i 2007 skiftet ut, vi utvidet uteplassen med et ekstra skogsområdet hvor det er satt opp en Grillhytte fra høsten 2012. Grillhytten brukes i all slags vær hele året, og har grill til matlaging.

Det settes opp enda en grillhytte ovenfor vår populære akebakke til høsten, dette blir en ny base for Friluftsgruppa, som også har et par andre turmål i skogen med gapahuk og mobilt rasteutstyr.

Like utenfor har vi en fotballbane, turområder og et vann vi kan fiske i.

På Bråstad har vi et Krigsminnesmerke, til minne om et Engelsk fly som ble skutt ned 31. mars 1945. Det står et glassmonter i 1. etasje med minner fra den tiden. Dette ble månedens kulturminne mai 2011.