Ansatte

Bever avdeling

Charlotte Bakke

Stilling: Avdelingsleder

Fast stilling 80 % 50 % barnehageåret 2018/19

Bjørn Nystøl Nilsen

Stilling: Avdelingsleder
483 52 955
b-n-nilsen@hotmail.com

Vikar 100 % t.o.m. 2/4-19

Linda Marita Hagane

Stilling: Førskolelærer
415 02 060
linda.hagane@gmail.com

Vikar 50 % 2018/19

Karen Elise Engebretsen

Stilling: Barnepleier

Fast ansatt 100 % stilling

Natalie Renée Ødegård

Stilling: Vikar
901 37 922
natalie.odegaard@yahoo.no

Vikar 20 % bever avdeling, 30 % Ekorn. + tilkallingsvikar

Bråstad barnehage

Ekorn avdeling

Unni Omholt Tengelsen

Stilling: Annet
988 51 845
unni-o-t@online.no

Fast stilling 100%, 70 % ekorn og 30 % skautroll barnehageåret 2018/19

Helene Isaksen

Stilling: Assistent
414 82 514
Helene-flua92@hotmail.com

Fast stilling 4 dager uken

Maria Aabøe Moen

Stilling: Styrer
984 54 295
post@brastadbhg.no

Fast stilling 100 %, 70 % barnehageåret 2018/19. mandag kontor, annenhver fredag Ekorn avdeling.

Toril Fikstvedt

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fast stilling 100 %

Natalie Renée Ødegård

Stilling: Vikar
901 37 922
natalie.odegaard@yahoo.no

Vikar 20 % bever avdeling, 30 % Ekorn. + tilkallingsvikar

Laila Høiås Evensen

Stilling: Assisterende styrer

Fast stilling 90 %

Skautroll

Unni Omholt Tengelsen

Stilling: Annet
988 51 845
unni-o-t@online.no

Fast stilling 100%, 70 % ekorn og 30 % skautroll barnehageåret 2018/19

Irene Nystøl Eikaas

Stilling: Avdelingsleder

Fast stilling 70 %

Tove Lill Håkedal

Stilling: Assistent
907 14 166
tove.lill.hakedal@hotmail.com

Fast stilling 100 %

Andre ansatte

Anne Salvesen

Stilling: Vikar