Hovedopptaket søknadsfrist 1. mars

For å bli med i hovedopptaket må det søkes mellom 1.januar og 1. mars. Søkere etter dette settes på venteliste dersom plassene blir fylt opp ved søkere innen fristen.

Det kan søkes om størrelsen 40 %, 50 % , 60 %, 80 % og 100 % plass.

Ønskes det å øke eller redusere mottatt plass må dette søkes om gjennom nettet. Vi kan ikke garantere å imøtekomme endring på plassbehov som melder seg etter at hovedopptaket er ferdigbehandlet.

For å fylle ut søknad trykk her

Opptakskriterier:

1. Funksjonshemmede barn og barn med særlige behov skal prioriteres ved opptak.
2. Personalets barn.
3. Vurdering av familiens fysiske og psykiske helse.
4. 6 åring med utsatt skolestart
5. Søsken
6. 5 åringer
7. Barn av enslig far eller mor når hun/han er yrkesaktiv eller under utdanning – (Enslige forsørgere som er samboere sidestilles med gifte forsørgere.)
8. Vurdering av familiens generelle livssituasjon, herunder begge foreldre yrkesaktive

OPPTAKSKRETS
Barnehagen gir tilbud til innbyggere i Arendal og Froland kommune. Barn i nærmiljøet skal tilbys plass i den grad det er mulig