Kontakt

Vi ligger ca 2 km fra E18 - retning Evje, riksvei 42

Besøksadresse

Frolandsveien 307
4848 Arendal

Postadresse

Frolandsveien 307
4848 Arendal

Telefon

Hovednummer:37 02 66 68
Bever avdeling:483 13 502
Ekorn avdeling:483 13 501
Skautroll:459 72 674

Styrer

Maria Aabøe Moen
Tlf: 984 54 295
E-post: post@brastadbhg.no