Nyheter

  • Hovedopptaket søknadsfrist 1. mars

    For å bli med i hovedopptaket må det søkes mellom 1.januar og 1. mars. Søkere etter dette settes på venteliste dersom plassene blir fylt opp ved søkere innen fristen.

    22.02.2012 00.21
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Rammeplan for barnehagen

Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.