Nyheter

 • Bravo-leken

  Bråstad barnehagen er sammen med 9 andre barnehager fra Agder trukket ut til et prosjekt med satsing på barns språkstimulering. Vi startet opp med et introduksjonskurs og gleder oss svært til å ta i bruk bravo-leken som er et verktøy intensivt over 12 uker i fra januar, med litt utprøving før jul.

  10.11.2018 09.55
 • Testbarnehage for Barnas Trafikklubb

  LYSET Lyset er den nye og artige maskoten i klubben. Han er stadig ute på oppdrag for å sørge for at barna skal lære og forstå hva som er farlig og hva som er trygt når de ferdes i trafikken. Han kan handle raskt, som en supermann, når han må. Samtidig har han tid til å undre seg sammen med barna om hva trafikk er og hvordan alle kan lære å ta vare på seg selv og hverandre ute i trafikken. Han er med andre ord barnas beste trafikkvenn.

  19.10.2018 11.25
 • Hovedopptaket søknadsfrist 1. mars

  For å bli med i hovedopptaket må det søkes mellom 1.januar og 1. mars. Søkere etter dette settes på venteliste dersom plassene blir fylt opp ved søkere innen fristen.

  22.02.2012 00.21
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Bråstad barnehage

Bråstad barnehage er en ordinær privat barnehage med en friluftsavdeling, som ble etablert i 2000. Ekorn småbarnsavdeling, barn fra 1-2 år. Bever avdeling, barn fra 2-6 år. Skautrolla friluftsavdeling, barn fra 3-6 år.