Nyhetsarkiv

  • Hovedopptaket søknadsfrist 1. mars

    For å bli med i hovedopptaket må det søkes mellom 1.januar og 1. mars. Søkere etter dette settes på venteliste dersom plassene blir fylt opp ved søkere innen fristen.