Mestringskurs i 2021

Kursene er åpne og gratis for alle, og anbefales både til ansatte og foreldre. Bruk den vedlagte flyeren til å reklamere for kursene.

Hei,

Vi er i gang med digitale mestringskurs i 2021. Kursene er om psykisk helse, samspill og hjelp til å forstå seg selv og andre bedre.

Første kurset er når barn blir sinte som holdes førstkommende tirsdag 19.01 kl 13:00. Det ligger nå opptak ute hvis du ønsker å delta i etterkant av kurstidene.

Mer informasjon og link til deltakelse finner du her: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/psykisk-helse/kurs-og-gruppetilbud-psykisk-helse/mestringskurs/.


Datoer for de fem neste kursene:

19. januar: Når barn blir sinte

9. februar: Å forstå egne eller andres følelser

2. mars: Nedstemthet og depresjon

13. april: Angst og stress

11. mai: Samspill i familien

 

Vennlig hilsen

 

William Lødrup

psykolog

 

Innsatsteam psykisk helse

Telefon: 915 71 991

William.lodrup@arendal.kommune.no | www.arendal.kommune.no