Samarbeidsutvalget

I Bråstad barnehage ønsker vi å legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom foreldre og ansatte i barnehagen.

Foreldrerepresentanter velges på høstens foreldremøte, med to representanter fra hver avdeling. Som foreldrerepresentant får du:

  1. Tettere kontakt og innblikk i barnehagen
  2. Sitte i samarbeidsutvalg som har 2 møter i året
  3. Påvirke plan for foreldresamarbeid
  4. Godkjenne årsplan for barnehagen
  5. Evt. medhjelper/engasjere foreldre til jule- og sommeravslutning
  6. Være kontaktperson/talsperson for foreldre
  7. Les gjerne mer om foreldresamarbeid på foreldreutvalget for barnehager (FUB) sin  nettside; foreldreutvalgene.no
 

REPRESENTANTER PR 2021/2022

 
SU - leder velges i første SU-møte 27/9
I tillegg til SU sine medlemmer så stiller styreleder og representant for eier Inger Marie Bakke Espeland, 90750132, inger_marie_espeland@hotmail.com og Styrer Maria Aabøe Moen, 91783497, post@brastadbhg.no
 
 

BEVER

 

 

 

H

Monica Hagesæther-Nilsen

Foresatt

V

Aida Brune

Foresatt

H

Irene Nystøl Eikaas

Ansatt

V

Charlotte Bakke

Ansatt

SKAU

 

 

 

H

André Sperre

Foresatt

V

Eivind Pedersen

Foresatt

H

Linda Marita Hagane

Ansatt

V

Laila Høiås Evensen

Ansatt

EKORN

 

 

 

H

Grete Båsland Støylen

Foresatt

V

Marianne Mørland Hagen

Foresatt

H

Unni Omholt

Ansatt

V

Carina Heia Venemyr

Ansatt

Hvem er FUB og hva kan vi hjelpe til med?

FUB veileder både foreldre og barnehageansatte i spørsmål som handler om barnas hverdag i barnehagen.

Vi holder også foredrag om hvordan samarbeidet mellom hjem og barnehage kan styrkes.

FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»