Nyheter

 • Nytt til barnehagestart 2021

  Planlegging av barnehagestart ut i fra koronasituasjonen

  25.06.2021 14.19
 • Tilbud til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon

  Hvis barnehagen er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. Reglene for hvem som skal få et tilbud er endret. Barnehagen skal nå vurdere tilbudet til det enkelte barn ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen. 

  19.05.2021 13.59
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Bråstad barnehage

Bråstad barnehage er en ordinær privat barnehage på tre avdelinger, hvorav en avdeling har friluftsfokus.