Nyheter

 • Nytt til barnehagestart 2021

  Planlegging av barnehagestart ut i fra koronasituasjonen

  25.06.2021 14.19
 • Tilbud til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon

  Hvis barnehagen er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. Reglene for hvem som skal få et tilbud er endret. Barnehagen skal nå vurdere tilbudet til det enkelte barn ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen. 

  19.05.2021 13.59
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Bråstad barnehage

Bråstad barnehage er en ordinær privat barnehage med en friluftsavdeling, som ble etablert i 2000. Ekorn småbarnsavdeling, barn fra 1-2 år. Bever avdeling, barn fra 2-6 år. Skautrolla friluftsavdeling, barn fra 3-6 år.