Sykdom

Foreldre er ofte usikre på hvordan formen vil bli den dagen barnet skal i barnehagen dersom barnet har vært syk i forkant. En eventuell smittespredning i barnehagen kan involvere familier rundt barn og ansatte. Derfor følger vi disse retningslinjene, hvor det er ført opp forholdregler i forhold til ulike sykdomstilfeller:

Her kan dere åpne filen med oversikt over barnesykdommer og infeksjoner

Ved smittsom sykdom kan det være andre grunner enn smittevern til å holde barnet borte. Barnets allmenntilstand vil ofte tilsi at barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet bør være feberfritt