Ferie og planleggingsdager

Planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

  • mandag 2. august 2021
  • Fredag 22. oktober 2021
  • Fredag 27. mai 2022
  • 2 dager enda ikke fastsatt

 

Barnehagen er åpen i høst- og vinterferie, jul og påske utenom hellidagene.

  • Vi ber foreldre om å melde i fra om deres barn kommer i disse periodene. Svarlapper med svarfrister ligger i årsplanen.
  • Dette er ingen forespørsel til foreldre om å ta barna ut i ekstra ferie, men vi erfarer at det ofte blir tatt fridager utover den tiden barnehagen holder steng. Personalet tar ut avspasering på sin overtid i perioder med færre barn, det er derfor av hensyn til god planlegging at vi ønsker å vite dette. 

 

I sommerferien stenger vi 4 uker.

  • I 2022 er det stengt i uke 37, 38, 39 og 40
  • Oppstart høsten 2022 er tirsdag 2. august