Beverbarna

Bever avdeling har inntil 18 plasser for barn i alderen 2-5 år. Gruppen vil reduseres etter evt hvor mange 2 åringer her er.

Tilsammen har barnehagen tre avdelinger. 
Å bli sett og hørt er viktig for trygghet og trivsel. Dette gir et godt grunnlag for mestring og utvikling, både hos barn og ansatte. Alle barn skal oppleve seg likt, det er et voksenansvar vi setter høyt. 

Hver avdeling sender ut hvert sitt månedsbrev. Følg med her for å få med deg planer, utflukter og annet opplegg. En overordnet oversikt får du på årsplan og virksomhetsplan