Forsikring

Bråstad barnehage har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet – også utenom barnehagetiden.

Vi håper selvsagt at dere slipper å oppleve en ulykke. Men dersom dette skulle skje, vil forsikringen fra Gjensidige kunne gi dere en hjelpende hånd.

Økonomisk trygghet

Ulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet. Dere kan få hjelp til å dekke behandlingsutgifter, samt at forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i denne barnehagen.

Behandlingsutgifter

  • Forsikringen av ditt barn dekker også behandling etter skader eller ulykke.
  • Alle typer skader som må behandles av offentlig tannlege eller lege (unntatt tannskade på grunn av spising)
  • Medisiner foreskrevet av lege eller tannlege
  • Proteser
  • Behandling hos kiropraktor etter henvisning av lege 
  • Reiseutgifter i forbindelse med behandling som er dekket av forsikringen

Forsikringsdekning 

  • Invaliditet: 500.000
  • Død: 100.000
  • Behandlingsutgifter: Maks 50.000
  • Egenandel: 500

Melde skade, her finner du skademeldingsskjema. Ferdig utfylt skjema leveres til daglig leder som håndterer dette videre.

 

For mer informasjon om forsikringsvilkår, ta kontakt med barnehagen

Last ned fil her