Hovedopptaket søknadsfrist 1. mars

For å bli med i hovedopptaket må det søkes mellom 1.januar og 1. mars. Søkere etter dette settes på venteliste dersom plassene blir fylt opp ved søkere innen fristen.

Det kan søkes om størrelsen 40 %, 50 % , 60 %, 80 % og 100 % plass.

Ønskes det å øke eller redusere mottatt plass må dette søkes om gjennom nettet. Vi kan ikke garantere å imøtekomme endring på plassbehov som melder seg etter at hovedopptaket er ferdigbehandlet.

For å fylle ut søknad trykk her

OPPTAKSKRITERIER

1. Funksjonshemmede barn og barn med særlige behov skal prioriteres ved opptak.

2. Personalets og styrets barn/barnebarn.

3. Vurdering av familiens fysiske og psykiske helse.

4. 6 åring med utsatt skolestart

5. Søsken

6. 5 åringer

7. Barn av enslig far eller mor når hun/han er yrkesaktiv eller under utdanning –   (Enslige forsørgere som er samboere sidestilles med gifte forsørgere.)

8. Vurdering av familiens generelle livssituasjon, herunder begge foreldre yrkesaktive

Under opptaket gjøres det en total vurdering med hensyn til gruppesammensetning og aldersfordeling. Barnehagen gir tilbud til innbyggere hovedsakelig i Arendal, samt fylkets øvrige kommuner. Barn i nærmiljøet skal tilbys plass i den grad det er mulig