Velkommen til å søke plass i Bråstad barnehage, søknadsfrist 1. mars.

Ledige plasser til hovedopptaket for høsten 2021

Fra år til år har vi fått følge førskolebarna helt frem til deres nye epoke begynner i skolen. Det er spennende å få ta del i deres reise gjennom barnehage tiden og vemodig å gi slipp. Ved å slippe førskolegruppen videre får vi samtidig ledige plasser for nye barn, til nye spennende barnehagehverdager.

Selv om det enda er en stund til et nytt barnehageår så begynner planleggingen tidlig. Vi er spent på hva høsten igjen vil bringer av nye eventyr.

Mer om hovedopptaket og søknad finner du her

Har du spørsmål eller ønsker å avtale tid for besøk, kan du kontake styrer Maria Aabøe Moen på post@brastadbhg.no eller mobil 91783497. Barnehagens felles nummer er 370 26668

Avisinnlegget nedenfor omhandler oppstart i barnehagen som vi har valgt å legge opp etter Jåttåmodellen (pdf), dette står det mer om i virksomhetsplanen (pdf). 

Agderposten 3. august 2019

Nå blir hun kjent med både lokalene, de andre barna hun starter med og foreldrene, sier mamma Gunn Tove. I fjor høst innførte Bråstad barnehage en foreldreaktiv oppstartsmodell, den såkalte Jåttåmodellen. Den går ut på at barnet skal tilknyttes barnehagen med flere besøk over tid, fremfor en tredagers tilvenning der det forventes at foreldrene skal gå Trygge foreldre tidlig....

 

Turmulighetene er gode og varierte, med skogen som nærmeste nabo

Bråstad barnehage har 3 avdelinger.

Skautrolla er en friluftsavdeling på 12 barn, 3-5 år som bruker naturen som sin arena størstedelen av dagen året rundt. Grillhytte og gapahuk har vært gode stasjoner, og nå er også varmestua klar ved skogkanten. Ønsker du spesielt å få plass på denne avdelingen så noter det som kommentar i søknaden.

Bever blir en gruppe på 18 barn alderen 3-5 år. Disse veksler mer på ute og innetid, de benytter seg også av natur og turmuligheter.

Ekorn er de minste barna, 9 1-2 åringer. Her veksles det også på ute og innetid. Soving foregår ute i vogner under tak.

Mer informasjon om barnehagen kan finnes i årsplanen (pdf)