Ekornbarna

Ekorn avdeling har 9 plasser til barn fra 0-2 år

"Big things have small beginnings".

Dager fylt med omsorg, glede, kontinurelig læring, veksling mellom hvile og aktivitet. En tid da læringen går i formidabelt tempo. Vi utvikler spåk og vennskap, skiller mellom meg og deg, mitt og ditt. Vi er små, men favner stort om oss.

Å bli sett og hørt er viktig for trygghet og trivsel. Dette gir et godt grunnlag for mestring og utvikling, både hos barn og ansatte. Alle barn skal oppleve seg likt, det er et voksenansvar vi setter høyt.

Hver avdeling sender ut hver sin månedsplan. Følg med her for å få med deg planer, utflukter og annet opplegg.

En overordnet oversikt får du på årsplan og virksomhetsplan, dette legges ut på barnehagens filarkiv