Beverbarna

Bever avdeling har inntil 18 plasser for barn i alderen 2-5 år

Dette er en ordinær avdeling, hvor gruppen veklser på ute og innetid. Det legges opp til faste turdager, og en dag i uken med et varmt måltid. Det serveres to måltider om dagen, med frukt til ett av dem.


Å bli sett og hørt er viktig for trygghet og trivsel. Dette gir et godt grunnlag for mestring og utvikling, både hos barn og ansatte. Alle barn skal oppleve seg likt, det er et voksenansvar vi setter høyt. 

Her finner du Bever avdeling sin månedsplan. Følg med her for å få med deg planer, utflukter og annet opplegg. Det legges også ut ukentlig tavlepost fra hvordan dagene er på avdelingen.

En overordnet oversikt får du på årsplan og virksomhetsplan