Bråstad barnehage - glade barn og voksne

Voksne og barn som tar vare på hverandre, sikrer trygghet, glede og omsorg i et utviklende miljø

Tiden: Vi leker, lager, samles om sang, fortelling, drama, musikk o.a. Bruker tid til aktivitet og til ro, tid til å lytte til hverandre.

Ærlighet: Vi voksne legger vekt på å gi et sannferdig bilde av det barnet undrer på. Tar barnet på alvor. 

Vennskap: Vi er alle forskjellige, viser omsorg og bryr oss om hverandre. Har respekt for den enkelte sin egenart.

Naturen: Tar vare på naturens ressurser, unngår forsøpling og ødeleggelse, både dyr og mennesker har nytte og glede av naturen.

Leker og utstyr: Det vi har i barnehagen er for alle. Vi behandler det pent og deler med hverandre.