Nyhetsarkiv

 • Nytt til barnehagestart 2021

  Planlegging av barnehagestart ut i fra koronasituasjonen

 • Tilbud til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon

  Hvis barnehagen er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner.

  Reglene for hvem som skal få et tilbud er endret. Barnehagen skal nå vurdere tilbudet til det enkelte barn ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen. 

 • Bry deg om ditt og andres barn, gjør deg kjent med tema mobbing

  Nedenfor finner dere link til et hefte med tema mobbing. Kvalitativt godt lesestoff på området, oppfordrer ALLE til å lese gjennom denne! Vi kan alle være med å bry oss, det kan gjøre en forskjell. Derfor er det så viktig å dele denne kunnskapen.

 • Å bry seg er også smittsomt

  Nasjonal markering på ettårsdagen for nedstengingen, og pandemien traff oss alle

 • Mestringskurs i 2021

  Kursene er åpne og gratis for alle, og anbefales både til ansatte og foreldre. Bruk den vedlagte flyeren til å reklamere for kursene.

 • Flykskjema for når barn skal holdes hjemme

  Det er en minimumregel på 48 timer, for hvor snart barna kan komme tilbake etter feber, hoste, sår hals eller tett nese.

 • Velkommen til å søke plass i Bråstad barnehage, søknadsfrist 1. mars.

  Ledige plasser til hovedopptaket for høsten 2021

 • #levebarnehagene

  Urettferdig!
  Ville barna sagt. Og hatt helt rett.

 • Gratis mestringskurs - psykisk helse

  Arendal kommune tilbyr gratis kurs - både foreldre og vi som jobber med barn og unge er i målgruppa. Del med kolleger og foreldre til barn og unge.

 • Rundskriv fra Arendal kommune

  Informasjon til foreldre/foresatt

 • Koronaviruset

  Her finner dere link til kommunens informasjon for barnehager og skoler

 • Aksjon mot hodelus i barnehagen vår

  Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35.

 • Råd om solbeskyttelse

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget en brosjyre for å gi enkle råd for hvordan barnehagene og skolene kan ivareta økt behov for solbeskyttelse.
  Bakgrunnen er at Veilederen for smittevern under covid-19 utbruddet 2020 anbefaler økt bruk av uteaktiviteter i barnehagen

 • JegVet.no

  Hva er Jeg Vet?

  Formålet med Jeg Vet er å bidra til at alle barnehager og skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud.

  Jeg Vet er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

  Materialet i læringsressursen er utviklet i tett samarbeid med fagekspertise på områdene mobbing, vold og overgrep.

 • Bråstad barnehage lager plass til hakkebakkeskogen

  Bakermesteren tar bakergutten i lære, og vi går inn i hakkebakkeskogens verden

 • Styret ved Bråstad Barnehage inviterer til kurs mandag 3. juni kl 1730 – 1930.

  Tema er: " Når barnet ditt er syk”.

  Styret samt foreldrekontaktene oppfordrer dere alle til å delta.
  Påmelding innen onsdag 29.05.19 til personalet. Vi serverer frukt, kaffe, te og mineralvann.
  Kurset er gratis. Hilsen Styret.

 • Innkjøring av nye barn etter Jåttåmodellen

  Når et barn begynner i barnehagen kan det være første gangen foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at den avgjørelsen de har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives i hverdagen vil i stor grad være avhengig av om barnehagen løser dette på en god måte.

 • Arbeid med barn utsatt for overgrep, traumebevisst tilnærming

  Arendal kommune har denne våre kjørt en kursrekke over fire kvelder. Hele personalet i Bråstad barnehage har deltatt på denne kursrekken

 • PBL Mentor Kidplan

  En oppdatering for foreldre og ansatte på barnehagens innhold, med informasjon på ett sted

  Vi vil prøve ut løsningene som ligger her. Samtidig vil vi beholde våre papirløsninger inntil vi opplever dette som en fullgod løsning.

 • Bravo-leken

  Bråstad barnehagen er sammen med 9 andre barnehager fra Agder trukket ut til et prosjekt med satsing på barns språkstimulering. Vi startet opp med et introduksjonskurs og gleder oss svært til å ta i bruk bravo-leken som er et verktøy intensivt over 12 uker i fra januar, med litt utprøving før jul.

 • Testbarnehage for Barnas Trafikklubb

  LYSET
  Lyset er den nye og artige maskoten i klubben. Han er stadig ute på oppdrag for å sørge for at barna skal lære og forstå hva som er farlig og hva som er trygt når de ferdes i trafikken. Han kan handle raskt, som en supermann, når han må. Samtidig har han tid til å undre seg sammen med barna om hva trafikk er og hvordan alle kan lære å ta vare på seg selv og hverandre ute i trafikken. Han er med andre ord barnas beste trafikkvenn.

 • Hovedopptaket søknadsfrist 1. mars

  For å bli med i hovedopptaket må det søkes mellom 1.januar og 1. mars. Søkere etter dette settes på venteliste dersom plassene blir fylt opp ved søkere innen fristen.